MONO (KULTURY)

145x112 cm, autorská technika, 2017